Zrealizujeme pro vás automatizaci Vašeho zařízeníNaším dlouholetým partnerem je firma Siemens, ale v průbÄ›hu působnosti naší spoleÄnosti jsme zaÄali spolupracovat i s dalšími významnými svÄ›tovými firmami. Vám nabízíme také partnerství, které spoÄívá v pomoci zrealizovat ve VaÅ¡em provozu, podle VaÅ¡ich požadavků a podmínek, efektivnÄ› a cenovÄ› nejvýhodnÄ›jší nová Å™eÅ¡ení automatizace. NaÅ¡i odborní pracovníci Vám navrhnou, dodají a naprogramují nejvhodnÄ›jší automatizované řídící systémy vÄetnÄ› vizualizace pro vzájemnou komunikaci se strojem. Řídící systémy firmy Siemens jsou na vysoké technické úrovni a pÅ™edstavují Å¡piÄková zařízení pro VaÅ¡e průmyslová odvÄ›tví. Garantujeme profesionální úroveň vÅ¡ech naÅ¡ich služeb.

Ryze Äeská spoleÄnost na svÄ›tové úrovni

BÄ›hem své Äinnosti naÅ¡e firma zrealizovala průmyslovou automatizaci v mnoha odvÄ›tvích průmyslu. Jedná se například o hutní průmysl a těžké strojírenství, koksovny, Å¡achty, ale i papírny, automobilový a elektrotechnický průmysl, chemie, výroba léÄiv a mnohé jiné. NároÄné požadavky jsou pro nás výzvou a jsme pÅ™ipraveni je plnit jak u nás, tak i v zahraniÄí. PÅ™es partnerství s nÄ›kolika významnými firmami jsme a zůstáváme ryze Äeskou firmou, jejíž hlavní Äinnost tvoří ÄtyÅ™i nosné pilíře – automatizace, vzduchotechnika, jednoduché stroje a prodej. Na naÅ¡ich stránkách se pÅ™esvÄ›dÄíte, že nabízíme také Å¡kolení na vÅ¡echny automatizaÄní systémy firmy Siemens a kompletní zákaznický servis.