Rizika podnikání


Příčiny rizik mohou být různé a můžeme je dělit do dvou kategorií:

1)vnější příčiny
– to jsou příčiny, které nás nějakým způsobem ovlivní „zvenku“, mi jim nemůže nijak předejít ani je nijak ovlivnit, to je například ekonomická situace, nemůžeme ovlivnit, jaký bude hospodářský růst, inflace nebo zda přijde nějaká krize. Dále to mohou být také pomluvy, ty alespoň trochu můžeme ovlivnit, aby například vůbec nevznikly, ale když už se o nás nějaká pomluva rozšíří, jen těžko se to pak dává do pořádku.

2)vnitřní příčiny
– to jsou příčiny, které jsme my sami způsobily a můžeme tak ovlivnit jejich vznik i následný průběh. Sem patří například situace, kdy špatně odhadneme poptávku a máme zboží málo nebo naopak hodně a leží nám zbytečně na skladě. Takové situaci se dá snadno předejít lepším odhadem poptávky nebo sehnáním nového odběratele.
Ve většině případů jsou hlavním problémem vnější příčiny.

Jak riziku předejít?
Riziko ztráty vynaložených prostředků snížíme tím, že vytvoříme tzv. portfolio, tedy, že naši investici rozložíme do několika akcí, do více rizikových, ale také do stabilních a dojde tak k diverzifikaci, neboli rozložení rizika, a v případě, že dojde k nějaké ztrátě, nebude tak velká. Dále je také dobré si vytvořit rezervy, pokud by pak došlo ke ztrátě, můžeme výdaje hradit právě z rezerv. V neposlední řadě je důležité vymezit si rizikové hranice. Například si tedy stanovíme hranici možného poklesu ceny, tedy při jaké ceně už hrozí, že nebudeme vydělávat a nechceme, aby náš produkt této ceny dosáhl. Pokud se k této hranici přibližujeme, je potřeba včas zareagovat a napravit situaci.

Rizika můžou mít také dopad na různé oblasti podniku:
– rizika, která se projevují věcnými škodami – např. krádeže, požár, povodeň apod. proti těmto událostem je potřeba se dopředu pojistit, popřípadě si najmout nějakého hlídače
– rizika podnikatelská – toto riziko je spojené zejména s tím, zda náš výrobek vůbec prodáme a za jakou cenu, může se stát, že nevyděláme dost peněz a náš podnik zkrachuje, dále je také spojené s provozem podniku, tedy jestli dodavatel včas dodá to, co má, zda budou efektivně pracovat zaměstnanci a mnoho dalších věcí okolo podniku
– rizika finanční – co se týče finanční oblasti je zde hned několik problémů, například když dojde ke změně úrokových sazeb, když změní se podmínky úvěru, kurzy měny nebo třeba daňové předpisy