I prostředí léčíPÅ™edstavte si luxusní hotel, vířivky, bazén, to vÅ¡e v krásné stÅ™edoÄeské krajinÄ›. PÅ™edstavte si, že v tomto prostÅ™edí budete moci strávit plné ÄtyÅ™i týdny odpoÄinkem a prací na sobÄ›. Ne, není to vysnÄ›ná dovolená, i tak může vypadat léÄba závislosti na alkoholu. NaÅ¡e nestátní psychologické zařízení se specializuje na pobytové odvykací programy ve velmi příjemném prostÅ™edí, které Vám mohou zmÄ›nit život a mohou Vám pomoci dostat svou závislost trvale pod kontrolu. PostaÄí Vám na nÄ› běžná pracovní dovolená, v případÄ› zájmu a potÅ™eby může být zachován kontakt nejen s rodinou, ale i s pracovním prostÅ™edím.

Kompletní terapeutická pomoc

V krásném prostÅ™edí i odpoÄinete, naÄerpáte nové síly a zmÄ›níte vzduch. Se zmÄ›nou prostÅ™edí doÄasnÄ› zmizí i snadná dostupnost návykové látky, stejnÄ› jako situace a místa, v nichž jste se její konzumaci nejÄastÄ›ji oddávali. Po celou dobu pobytu poskytujeme naÅ¡im klientům kognitivnÄ›-behaviorální terapeutickou pomoc prostÅ™ednictvím individuálních i skupinových sezení. Snažíme se odhalit jádro problému a dostat jej dlouhodobÄ› pod kontrolu.