Firemní organizování

Organizování znamená postupy, kterými jsou existující zdroje firmy soustředěny na získání vznikající příležitosti. Představuje jednu ze základních složek procesu managementu, tedy jednu z manažerských funkcí. Je to cílevědomá, soustavná činnost, jejímž cílem je uspořádání prvků, koordinace a aktivita a výsledkem je…

Read more