Athos – poloostrov, kam nesmějí ženy

Určitě si každý vzpomene na půvabnou hudební komedii „Noc na Karlštejně“ a na hlavní zápletku celého příběhu. Postupem času se ukázalo, že to bylo všechno trochu jinak. Spisovatel Jaroslav Vrchlický nás maličko mystifikoval. Ale skvělému dílu to rozhodně krásu neubírá. Pokud by se Vrchlický trochu porozhlédl po světě, tak by zjistil, že takové místo, kam nesmějí ženy, skutečně existovalo a existuje.
hora athos

·        A dodržuje se to na poloostrově Athos opravdu striktně.
Zákaz vydal už roku 1045 byzantský císař Konstantin IX. a týkal se i samic domácích zvířat. Tudíž jedinými zástupci „něžného pohlaví“ jsou tu divoce žijící zvířata, ptáci a hmyz. Důvod je jednoduchý – na poloostrově se nachází mnišský řád, který je tvořen dvaceti mužskými kláštery. Podle legendy se na poloostrově měla zjevit Panna Marie, která uvedla toto nařízení v život. V současnosti je trestem za neuposlechnutí zákazu dvouleté vězení. V nedávné době bylo toto nařízení skutečně porušeno, a to dokonce dvěma ženami. Nebyly to ale žádné zvědavé turistky, hledající senzaci.
–         Jednalo se o uprchlice, které měly namířeno v Moldávie do Řecka. Převaděči je ale podvedli a na Athosu je prostě vysadili. Jelikož v celé záležitosti byly nevinně, stačila pouhá omluva.
domy na horách

Není lehké se na Athos dostat

Na Svatou Horu, jak se Athosu také říká, je možné se dopravit pouze po moři. I přesto, že se jedná o poloostrov, pozemní cesta je neprůchodná.
·        Půl roku předem je potřeba, aby turista zažádal o povolení a rezervaci, a ještě čtrnáct dní před vyplutím si ho nechat potvrdit.
Toto nařízení je ze zcela praktických a logických důvodů. Mniši nechtějí, aby se z jejich útočiště stalo turistické středisko. Každý den je vydáno pro ortodoxní pravoslavné věřící sto povolení a pro ostatní návštěvníky pouhých deset. Poté může muž strávit na ostrově tři dny, které budou pro něho zadarmo. Ubytování ani stravu si zde neplatí.