Když odpadní voda neodtéká…

Pro správně fungující kanalizaci, je důležité její pravidelné čištění. Jistě se snažíte obstarat dobrou průchodnost různými volně prodejnými chemickými prostředky. To je samozřejmě v pořádku, ale pokud se nečistoty dostanou dále do potrubí, ani tyto prostředky nemusí stačit. Někdy vám nezbývá nic jiného, než zavolat profesionály na čištění kanalizace , kteří zvládají její běžnou údržbu, i havarijní situace. Naše služby věnujeme domácnostem, veřejným prostorám, i stokové kanalizaci.

Jak to řešíme?

Takové čištění může probíhat buďto mechanicky, nebo tlakově. Mechanické je prováděno pomocí zařízení, které pohání elektromotor. Tlakové je prováděno pomocí vysokotlakého vodního čerpadla. Obě tyto metody jsou velice účinné, ale každé se hodí pro trochu jiný problém. Na nás je rozpoznat, která metoda se hodí právě pro vaše potrubí. Naše mnohaleté zkušenosti nám umožňují správně zhodnotit situaci, a vše vyřešit rychle a efektivně. Uvidíte, že se na naše služby budete rádi opětovně obracet. Spokojení zákazníci jsou totiž naší prioritou.